14 grudnia 2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla SAS Sp. z o.o.

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia przedsiębiorcy ...

26 listopada 2019

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa SAS Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności SAS Sp. z o.o. ...

4 lipca 2019

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa SAS Sp. z o.o.

Głównym założeniem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez: ...

25 sierpnia 2017

Poprawa innowacyjności przedsiębiorstwa SAS Sp. z o.o.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa SAS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do jego oferty nowego produktu...

11 listopada 2017

Wybór dostawcy środków trwałych

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki postępowania dotyczącego wyboru dostawcy środków trwałych: okleiniarki, piły panelowej, centrum obróbczego z osprzętem cnc oraz nawrotnicy pneumatycznej.

10 stycznia 2017

Wybór dostawcy sprężarki śrubowej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki postępowania dotyczącego wyboru dostawcy sprężarki śrubowej.

20 grudnia 2016

Zapytanie ofertowe dot. dostawcy sprężarki śrubowej

Składamy zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy sprężarki śrubowej.

16 grudnia 2016

Anulowanie zapytania ofertowego dot. dostawcy sprężarki śrubowej

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 16.12.2016 r. dotyczącego oferty na dostawę urządzenia sprężarki śrubowej informujemy, że niniejsze zapytanie w dniu dzisiejszym ulega unieważnieniu...

9 grudnia 2016

Wyniki postępowania ofertowego

Wyniki zapytania ofertowego – zakup manipulatora podciśnieniowego do przenoszenia

2 grudnia 2016

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy urządzeń

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy urządzeń: okleiniarki i piły panelowej, centrum obróbczego z osprzętem cnc oraz nawrotnicy pneumatycznej.

28 listopada 2016

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy manipulatora podciśnieniowego do przenoszenia

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa innowacyjne, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego składamy zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy manipulatora podciśnieniowego do przenoszenia.

14 lipca 2016

Fundusze Europejskie

Głównym celem projektu będzie podniesienie konkurencyjności, poprzez: wprowadzenie na rynek nowego produktu, wdrożenie nowych możliwości produkcyjnych wynikających z usprawnień technologicznych, automatyzację procesów produkcyjnych realizowanych przez linię technologiczną nabytą w ramach projektu, rozwój kanału dystrybucji online usług i produktów, pozyskanie klientów z dotychczas nieeksploatowanych segmentów.

Facebook